Belangrijke informatie

Onder onderstaande kopjes vind je belangrijke informatie over Boekhoudhuis. Je kunt hier onder andere onze Algemene Voorwaarden of privacyverklaring downloaden.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In onze privacyverklaring informeren wij jou hierover. Je vindt deze verklaring via deze link. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Boekhoudhuis van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden.

Boekhoudhuis spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Boekhoudhuis behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Boekhoudhuis geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Boekhoudhuis geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Boekhoudhuis garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Boekhoudhuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.